Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 183Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 188Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 214Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 215Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 216Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 220Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 221Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 183Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 188Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 214Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 215Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 216Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 220Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/buonncom/domains/buonun.com/public_html/catalog/model/extension/basel/basel_megamenu.php on line 221 SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Mail Adresimiz: nilgun@buonun.com.
 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar, üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

Satış Sözleşmesi 
buonun.com ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Satış Sözleşmesidir.

Madde 1 
KONU

İşbu Sözleşme, Alıcının Satıcıya ait www.buonun.com internet sitesinden siparişini yaptığını ve alıcı tarafından elektronik ortamda doldurulan Sözleşme konusu sipariş formu altında nitelikleri ve satış fiyatı yer alan ürünlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


Madde 2 
SATICI BİLGİLERİ

Unvan: BUONUN TASARIM TEKSTİL Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Fenerbahçe Mah. Mahur sok. 1/23 Kadıköy - İstanbul

Telefon: +90 532 262 98 97

E-posta: nilgun@buonun.com


Madde 3 
ALICI BİLGİLERİ 

Alıcı, işbu Sözleşme konusu sipariş forumunu elektronik ortamda doldurarak Satıcı’ya ileten (i) buonun.com alışveriş sitesine üye olan kişiyi; ya da (ii) sipariş verilirken ayrıca bildirilen kişiyi ifade eder.

Sipariş formu altında ayrıca bu hususta bir bildirimde bulunulmaması durumunda sipariş formunu dolduran kişi işbu Sözleşme çerçevesinde Alıcı olarak kabul edilecektir.


Madde 4 
SÖZLEŞME KONUSU ve ÜRÜN BİLGİLERİ 

Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, markası/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
Sözleşme konusu ürüne dair özellikler ile ürün adedi, cinsi, miktarı/adedi, satış bedeli, ödeme şekli ve teslimat süresi Sözleşme konusu sipariş formu altında yer almaktadır. Sipariş formu, Alıcı ile Satıcı arasında işbu koşul ve şartların kabulü ertesinde siparişin tamamlanması ile kurulacak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 5

GENEL HÜKÜMLER

5.1. Alıcı, yukarıda “Madde 4” altında bahsi geçen Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda sipariş formunu ileterek işbu Ön Bilgilendirme Formu ve sipariş formu altında yer alan koşul ve şartlara onay vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

5.2. İşbu Sözleşme ile Satıcı, Alıcı tarafından işbu Ön Bilgilendirme Formu altında yer alan koşul ve şartların Alıcı tarafından kabul edilmiş olması ve Sözleşme konusu ürün bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması kaydıyla, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, sağlam ve siparişte belirtilen niteliklere uygun surette teslim edilmesinden sorumludur. Herhangi bir nedenle ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmemesi durumunda, Satıcı ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığna bağlı olarak sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.4.Teslimat, Alıcı’nın teslimat adresi olarak belirttiği adrese kargo şirketi aracılığı ile yapılır. Aksi belirtilmediği takdirde teslimat ücreti ürün bedeline dahil değildir, Alıcı tarafından karşılanacaktır.
5.5. Sipariş formu altında Alıcı tarafından Sözleşme konusu ürünün Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edileceğine yer verilmesi ya da Alıcı tarafından bildirilen adreste teslimat anında Alıcı’nın bulunmaması durumunda, Sözleşme konusu ürünün teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ya da teslimatı yapacak olan nakliyecinin Alıcı haricindeki kişilere teslimat yapmamış olmasından Satıcı sorumlu tutulamaz. Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.6. Kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve internet sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile ödeme yapılan hallerde, Sözleşme konusu ürünün teslimi ertesinde ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ürün bedelinin alımda kullanılan kredi kartından kaynaklanan bir nedenle Satıcı'ya ödenmemesi durumunda, Alıcı, nakliye masrafları kendisine ait olmak üzere, kendisine teslim edilmiş olan ürünü en geç 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya kendisine teslim edildiği şekilde iade edecektir.

5.7. Satıcı, Sözleşme konusu ürünlerin nakliyeciye ya da Alıcı’ya teslimini veya nakliyesini engelleyen mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemeyecek olması halinde durumu en kısa sürede e-posta ya da telefon yoluyla Alıcı’ya bildirecektir.

5.8. Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması halinde Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.9. Teslimi ya da nakliyeyi engelleyen mücbir sebeplerin olması veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumların bulunması nedeniyle, Alıcı, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ya da teslimatı engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesini ya da ürünün tesliminin mümkün olmamasına dair sebeplerin varlığı hâlinde siparişin iptal edilmesini talep edebilecektir. Siparişin iptal edildiği hallerde Alıcı tarafından ödenmiş olan tutar 7 (yedi) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.Alıcı’nın kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. İninal Kart ile yapılan ödemelerde ise ürün tutarı siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 24 saat içerisinde kullanıcının Innial Kart hesabına iade edilir. Bu tutarın bankaya ve/veya İninal Kart hesabına iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka ve/veya İninal Kart işlem süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

5.10. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin ALICI tarafından ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 6

CAYMA HAKKI

6.1. Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir. Satıcı, Alıcı’nın hiçbir hukuki veya cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yasal süresi olan 14 (on dört) günlük süresi içinde sözleşme konusunu iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren sözleşme konusu ürünün geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Cayma hakkı, bu süre içerisinde Satıcı’ya doğrudan yazılı olarak ya da işbu Sözleşme’de yer alan faks veya e-posta vasıtasıyla bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması koşuluyla kullanılabilecektir.

6.3. Bu hakkın kullanılması halinde, ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının Satıcı’ya iletilmesi gerekir. Aksi takdirde, tahakkuk ettirilen KDV ve sair kesintiler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

6.4. Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması durumunda Alıcı sözleşme konusu malı/malları cayma bildiriminde bulunmasından itibaren 10 (on) gün içinde Satıcı’ya geri göndermek durumundadır. Satıcı’ya yöneltilen cayma beyanı ile 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

6.5. Kredi kartı ile yapılan alımlarda cayma hakkının kullanılması durumunda, Alıcı tarafından ödenen tutar tam anlamıyla karşılanmak ve Alıcı’nın hiçbir surette zararına sebebiyet vermemek kaydıyla, nakit iade yapılması ya da kredi kartından yapılan işlemin iptal edilmesi arasında seçim hakkı Satıcı’ya aittir.

6.6. Alıcı’nın özel istek ve talepleri doğrultusunda üretilen ya da Satıcı tarafından belirli bir formda sunulmakta olmasına rağmen Alıcı’nın talebi üzerine üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

6.7.Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olmasına bağlıdır: (i) Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, (ii) kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, (iv) tek kullanımlık ürünler, (v) hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler, (vi) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, (vii) her türlü kozmetik ürün.


Madde 7

DİĞER HÜKÜMLER 
7.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7.2. Ön Bilgilendirme Formu Alıcı tarafından incelenerek elektronik ortamda onaylanmadığı sürece sipariş tamamlanarak Satıcı’ya iletilemeyecektir.

7.3. Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’yi sipariş verilmesi öncesinde incelediğini, işbu kapsamda düzenlenen hüküm ve şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.